Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες μέσα από Διερεύνηση και τη Δημιουργικότητα
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες μέσα από Διερεύνηση και τη Δημιουργικότητα
Συμμετοχή σε ομαδικά Εργαστήρια κατάρτισης
Συμμετοχή σε ομαδικά Εργαστήρια κατάρτισης
Σύνδεση Σχολείων με Έρευνα Υψηλής Τεχνολογίας
Σύνδεση Σχολείων με Έρευνα Υψηλής Τεχνολογίας

Εκπαιδευτικό συνέδριο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω"

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία SCIENTIX, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και η Σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας CREAT-IT διοργανώνουν, με αφορμή την ολοκλήρωση των δύο αυτών Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών, Συνέδριο με θέμα «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».