Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
1. Η Ανακαλυπτική μάθηση και τα σχολικά projects.
2. Δημιουργικότητα και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
3. Η Ανακαλυπτική μάθηση και οι νέες Τεχνολογίες.
4. Ρομποτική και Ανακαλυπτική μάθηση.
5. Προγραμματισμός και Ανακαλυπτική μάθηση.
6. Σύνδεση σχολείου-Μουσείου και Κέντρων διάδοσης της επιστήμης.
7. Σύνδεση σχολείου με την επιστημονική έρευνα.
8. Διδακτική των Γεωεπιστημών και νέες τεχνολογίες
9. Συνδυάζοντας την Επιστήμη και την Τέχνη
10. Μαθητικά Δρώμενα – Η Επιστήμη μέσα από το Θέατρο