Μετακίνηση Συνέδρων

Ο παρακάτω προγραμματισμός ισχύει για δύο λεωφορεία της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Παρασκευή 9/10/2015

Αναχώρηση λεωφορείων από το σταθμό Παλλήνης προς Ελληνογερμανική Αγωγή, 10:30
Αναχώρηση λεωφορείων από το σταθμό Παλλήνης προς Ελληνογερμανική Αγωγή, 16:45
Αναχώρηση λεωφορείων από την Ελληνογερμανική Αγωγή για το σταθμό της Παλλήνης, 22:20

Σάββατο 10/10/2015

Αναχώρηση λεωφορείων από το σταθμό Παλλήνης προς Ελληνογερμανική Αγωγή , 09:30
Αναχώρηση λεωφορείων από την Ελληνογερμανική Αγωγή για το σταθμό της Παλλήνης, 18:30
Αναχώρηση λεωφορείων από την Ελληνογερμανική Αγωγή για το σταθμό της Παλλήνης, 21:20