Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
  • Καθηγητής Χρίστος Κακλαμάνης (Πρόεδρος του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και Εθνικός Συντονιστής του SCIENTIX)
  • Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
  • Καθηγητής Γεώργιος Θ. Καλκάνης (Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Καθηγήτρια Χριστίνα Κουρκουμέλη (Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Καθηγητής Μαρίνος Κάβουρας (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο)
  • Prof. Oded Ben Horrin (Υπεύθυνος του προγράμματος της UNESCO Skylight Opera και συντονιστής του CREAT-IT)
  • Rosa Doran (Υπεύθυνη του προγράμματος Galileo Teachers Training Programme)
  • Μick Storr (Μέλος της ομάδας επικοινωνίας της επιστήμης ART@CMS, CERN)